ohnivá znamení

Ohnivá znamení (Beran, Lev, Střelec) a jejich charakteristika

Jste narozeni v jednom z ohnivých znamení – Beran, Lev nebo Střelec. Máte ohnivou osobnost a vášeň, která je spojena s tím, že vám vládne živel ohně. Jak dobře ale znáte ostatní ohnivá znamení? Ať už jste Beran, který se žene vpřed, Lev, který se vyhřívá v záři reflektorů, nebo Střelec, který míří za novými dobrodružstvími, ohnivá znamení toho mají společného více, než si možná myslíte.

Vášnivá a dynamická povaha ohnivých znamení

Beran, Lev a Střelec jsou ohnivá znamení zvěrokruhu, která se vyznačují spontánní, odvážnou a optimistickou povahou. Lidé narození v ohnivých znameních milují dobrodružství a nové zážitky. Naplno přijímají život a sebevědomě se ženou za svými sny a vášněmi.

Jejich elementem je oheň, který sám o sobě symbolizuje vášeň, drive, touhu, sílu a sebevědomí. To ale neznamená, že každý Lev, Beran nebo Střelec je takový. Například, Lev může být sice stydlivý a ostýchavý, ale když se pro něco rozhodne, jde si za tím hlava nehlava. Nebo Střelec, kterého znáte, je možná tichý a tajnůstkářský, ale za to má uvnitř touhu riskovat nebo vykonávat adrenalinové sporty.

Expresivní a přímí

Ohnivá znamení nosí své srdce na rukávech. Jsou to otevřené knihy, své myšlenky a pocity vyjadřují svobodně a upřímně. Nečekejte, že budou chodit kolem horké kaše – řeknou vám přesně to, co mají na srdci. Jejich přímočarost, i když někdy neomalená, je obvykle dobře míněná. Obzvlášť Beran je tím, který okamžitě vyloží karty na stůl. Proč něco skrývat nebo na něco čekat, když to můžu udělat teď a budu tak vědět, na čem stojím?

Šlechetní a srdeční

Element ohně vyzařuje teplo a lidé narození v ohnivých znameních jsou obvykle vřelí, velkorysí a milující. Váží si blízkých vztahů a zážitků, které rozněcují jejich vášně. Jakmile si získáte lásku a věrnost ohnivého znamení, půjdou pro vás až na kraj světa.

Soutěživí a impulzivní

Intenzita ohnivého znamení se však může projevit také jako netrpělivost, neklid a impulzivita. Ohnivá znamení nejprve jednají a teprve potom přemýšlejí. Mají také silného soutěživého ducha a vždy hrají na vítězství. Tato touha sice podněcuje jejich ambice, ale někdy může vést ke konfliktům s ostatními. Musí být vždy nejlepší a pokud ne nejlepší, pak alespoň dostatečně dobří. S prohrou se nikdy nesmíří.

Živí a optimističtí

Navzdory své soutěživé povaze si ohnivá znamení zachovávají nadšený a optimistický pohled na život. Jsou energičtí, hraví a v srdci věčně mladí. Jejich chuť do života je nakažlivá a inspiruje ostatní, aby vystoupili ze své komfortní zóny a pustili se do nových dobrodružství. Život v ohnivém znamení je dynamický, vášnivý a akční.

Beran – Průkopnický vůdce

Beran je ohnivé znamení, které je známé tím, že je odvážné, ambiciózní a nebojí se prorazit cestu. Jako kardinální znamení je Beran iniciátorem akcí a vůdcem. Postupují vpřed s vášní a odhodláním. Co na srdci, to na jazyku.

Beran má soutěživého ducha a miluje výzvy. Hrají na vítězství a nesnášejí prohry. Tato touha podněcuje jejich ambice a motivaci dosáhnout svých cílů. Tato soutěživost jim sice dobře slouží v jejich snažení, ale někdy může vést k netrpělivosti nebo konfliktům s ostatními.

Beran má postoj “já na prvním místě” a miluje svobodu a nezávislost. Činy jsou pro ně důležitější než slova a myšlenky. Jakmile se pro něco rozhodnou, jdou do toho naplno. Beran se řídí instinkty, odmítá nad sebou přemýšlet nebo se rozmýšlet.

Díky vládnoucí planetě Mars, bohu války, má Beran dostatek fyzické i emocionální odvahy. Obtížným situacím a výzvám čelí beze strachu. Tato sebedůvěra a sebevědomí přitahují ostatní k jejich odvážným vizím a vůdcovství. Někdy však jejich asertivita může působit jako arogance nebo necitlivost k potřebám druhých.

Beran je průkopnický duch, který razí nové cesty tam, kde dosud žádné nebyly. Do jakéhokoli úsilí vnášejí vášeň, energii a vzrušení. Netrpělivost a sobectví mohou být někdy jejich zkázou, ale odvaha, sebedůvěra a odhodlání Beranů z nich dělají sílu, se kterou je třeba počítat. Svou nebojácnou a ctižádostivou povahou inspirují ostatní.

Lev – Sebevědomý showman

Jako ohnivé znamení jsou Lvi rozenými vůdci, kteří jsou rádi středem pozornosti. Lvi vyzařují sebejistotu, která k nim ostatní přitahuje. Za svými vášněmi a sny jdou s odhodláním a vitalitou. Lvi rádi organizují společenská setkání a akce, kde mohou zazářit v záři reflektorů. Jejich nadšení a optimismus jsou nakažlivé a inspirují ostatní, aby se k jejich zábavě přidali.

Lvi jsou nesmírně štědří, rádi zasypávají přátele a rodinu dary, chválou a náklonností. Jsou také prudce loajální a stojí po boku lidí, na kterých jim záleží, v dobrých i zlých časech. Lvi však očekávají věrnost na oplátku a mohou se zranit nebo rozzlobit, pokud se cítí zrazeni nebo nedoceněni.

Odvrácenou stranou sebevědomí Lva je to, že může být tvrdohlavý a neochotný naslouchat jiným názorům. Zastávají názor “buď po mém, nebo po dobrém” a jsou netrpěliví vůči lidem, kteří nesdílejí jejich názory.

Lvi také touží po neustálé pozornosti a obdivu. Pokud se jim nedostává dostatečné chvály a uznání, mohou se začít chovat dramaticky, aby získali pozornost tam, kam podle nich patří – na sebe.

Celkově jsou Lvi zábavní, velkorysí a charismatičtí jedinci. Ačkoli se jim daří ve vedoucích funkcích a touží po pozornosti, jsou také hluboce oddanými přáteli a partnery. Rozvíjením trpělivosti, empatie a pokory se ze Lvů mohou stát inspirativní vůdci, kteří ve svém okolí probudí to nejlepší. Jejich přirozené charisma, vášeň pro život a laskavost ducha z nich dělají ohnivé znamení, které chcete mít na své straně.

Střelec – Dobrodružný průzkumník

Střelci touží po dobrodružství a nových zážitcích. Rádi poznávají svět a různé kultury. Cestování mají v krvi. Nedokážou dlouho sedět na místě a neustále potřebují být v pohybu nebo něco dělat, buď fyzicky nebo mentálně.

Střelci jsou zvědaví na život a svět kolem sebe. Chtějí vidět a dělat všechno. Díky tomu jsou ale neklidní a připravení se v okamžiku vydat za dalším dobrodružstvím. Snadno se nudí při stále stejné rutině a bouří se proti stagnaci. Potřebují neustálé podněty a výzvy, aby se cítili naživu.

Střelci také milují vzrušení z honby za sny a cíli. Jakmile jich dosáhnou, rychle ztratí zájem a vrhnou se na další úkol. Cesta je vzrušuje více než cíl. Mají tendenci žít v budoucnosti a myslet na to, co bude dál. Tato neklidná vlastnost znamená, že můžou mít problémy usadit se na jednom místě nebo v kariéře. Život však přijímají naplno a žijí přítomným okamžikem.

Jejich upřímnost a přímočarost může být pro někoho nepříjemná. Pod jejich přímočarostí se však skrývá optimistický a dobromyslný duch. Umí se zasmát sami sobě i absurditám života. Jejich pozitivita a smysl pro dobrodružství jsou pro ostatní nakažlivé. I když můžou být někdy sebestřední, cení si svobody a spravedlnosti pro všechny lidi.

Střelcova zvědavost a touha po dobrodružství činí život vzrušujícím a smysluplným. I když pro ně může být těžké zpomalit, neměli by zapomínat si vážit přítomného okamžiku a lidí kolem sebe. Jejich blízcí ocení jejich zábavnou a svobodomyslnou povahu, pokud jim zároveň ukáže, že jim záleží na jejich potřebách. Jejich dobrodružný duch inspiruje ostatní k tomu, aby žili život naplno, bez omezení a výčitek.

Vášeň je jejich “druhé” jméno

Berani, Lvi a Střelci sdílí některé podobné rysy, ale mají také své odlišnosti, které je činí jedinečnými. I přesto je ale spojuje vášeň, kterou žádné jiné znamení nemá – vášeň konat než jen mluvit a vášeň žít život naplno než jen jím proplouvat.

Sdílejte lásku ❤️